Bit Nerede Yaşar?

Bitlenme (pedikülozis) türleri; Bitler kanla beslenen ekto parazitlerdir. İnsan vücudu dışında 48 saatten fazla yaşayamazlar. Fakat yumurta (sirke) veya nimf (yavşak)’ler kıl gövdesine yapışarak insan vücudunda 1 ay kadar yaşamlarını sürdürebilirler. Deri reaksiyonları bitin salgı ve feçesine karşı oluşan hipersensitivite reaksiyonu sonucu gelişmektedir.

Bitli İnsanlar

İnsanlarda hastalık yapan 3 çeşit bit vardır:

  • Baş (saç ) biti
  • Gövde (vücut-elbise) biti
  • Kasık (etek bölgesi) biti

Vücut biti daha büyük olmakla beraber baş biti ile benzer yapısal özellikler gösterir. Phthirus pubis farklı anatomik yapıda olup, ikinci ve üçüncü bacak çiftleri pençelidir. Bu parazitler, yerleşim bölgelerine göre klinik olarak 3 farklı hastalık tablosu yaparlar. Bitlenme özellikle okullarda salgınlar yapmaktadır.

Baş bitlenmesi (Pedikülozis kapitis): Kadınlarda ve çocuklarda sık görülen bir enfestasyondur. En yaygın belirtisi, ense ve baş bölgesinde kaşıntıdır. Bit ve sirkeler daha çok ense, kulak arkaları ve temporal bölgede bulunurlar. Kaşıntı sonucu piyodermi ve ekzematöz deri belirtileri gelişebilir. Sekonder infeksiyon sonucu özellikle oksipital bölgede püstül, kurut, adenopati görülür, kötü bir koku oluşabilir. Ensede ve temporal bölgede görülen piyodermilerde ve ekzematöz deri belirtilerinde pedikülozis kapitis düşünülmelidir. Tanıda bit, nimf ve sirkelerin görülmesi esastır. Erişkin bitler (yaklaşık 10 adet) nadiren görülür, fakat kıl gövdesine sıkıca yapışık nimf ve sirkeler kolayca farkedilir.

Gövde bitlenmesi (Pedikülozis korporis): En az görülen klinik formdur. Kötü hijyenik şartlarda yaşıyan, yaşlı, debil kişilerde ve savaş şartlarında görülür. Bitler çamaşırların ve elbiselerin dikiş yerlerinde yerleşirler ve yumurtalarını (sirkeleri) buralara bırakırlar. Gövdede eritemli makül ve papüller, ekskoriye lezyonlar meydana gelir. Sonra sekonder infeksiyonlar gelişir. Gövde bitlenmesinde interskapüler bölge, boyun ve belde ekskoriasyon, piyodermiler hiperpigmantasyon görülür (vagabond=serseri hastalığı).

Kasık bitlenmesi (Pedikülozis pubis):Puberteden sonra görülür ve sıklıkla seksüel temas sonucu geçer. En çok anogenital bölge kıllarını tutar. Bazan gluteal, aksiller ve hatta sakal bölgesinde de yerleşebilir. Özellikle çocuklarda kirpikler de tutulabilir. En belirgin semptom kaşıntıdır, ama daha hafiftir. Parazitler, pubik folliküllere yarı gömülmüş durumda görülür. İnguinal adenopati ve mavi gri maküller (maculae ceruleae) de görülebilir.

Bilgiler Prof. Dr. Mustafa ŞENOL’dan alıntıdır.

yeni